Naszą specjalizacją są stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane wszędzie tam gdzie inne środki gaśnicze (woda, proszki) są nieefektywne lub niebezpieczne dla chronionego mienia oraz ludzi

Naszą specjalizacją są stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane wszędzie tam gdzie inne środki gaśnicze (woda, proszki) są nieefektywne lub niebezpieczne dla chronionego mienia oraz ludzi

W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewodyzwiązane z pracą i konserwacją dźwigu. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawnepowinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 mnad poziomem podłogi. Wszystkie urządzenia należy lokalizować, instalować i odpowiednio zabezpieczać, aby nie podlegały uszkodzeniom mechanicznym, chemicznym i innym, które mogą mieć ujemny wpływ na ich pracę. Naszą specjalizacją są stałe urządzenia gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html gazowe stosowane wszędzie tam gdzie inne środki gaśnicze (woda, proszki) są nieefektywne lub niebezpieczne dla chronionego mienia oraz ludzi. Normy te mówią bowiem, że stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane są samoczynnie bądź ręcznie. Gdy urządzenie gaśnicze zabezpiecza jeden lub więcej obiektów, w szczególnych przypadkach może być potrzebna jego stuprocentowa rezerwa. Ich szybkie działanie i właściwości gaśnicze pomagają zapobiegać następstwom pożarów. Te uruchamiane samoczynnie powinny być sterowane przez elementy systemu sygnalizacji pożarowej legitymujące się odpowiednimi certyfikatami i świadectwami dopuszczenia. Stałe tryskaczowe urządzenie gaśnicze (SHZ) jest urządzeniem automatycznym, aktywowanym przez temperaturę. Działanie gaśnicze chlorowcopochodnych węglowodorów polega na fizycznym schłodzeniu środowiska pożaru. Maszynownia dźwigów powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające podnoszenieelementów instalacji dźwigowych. Przy stosowaniu czujek dymu lub płomienia urządzenie gaśnicze należy zaprojektować tak, aby zadziałało w wyniku zaistnienia koincydencji liniowej lub strefowej. Systemy gaśnicze wykorzystujące mieszaniny gazów obojętnych są alternatywą dla stałych urządzeń gaśniczych opartych na halonach. Jeżeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia występują niedopuszczalnestężenia substancji szkodliwych, należy zastosować urządzenia unieszkodliwiające je przedwyemitowaniem do atmosfery. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny byćtak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dlaużytkowników budynku i osób trzecich. Tryskacze to urządzenia aktywne, które nie tylko wykrywają pożar, ale również zapobiegają jego dalszemu rozwojowi i w pewnych przypadkach również go gaszą. Urządzenia gaśnicze wodne mają jednak swoje ograniczenia. W schemacie nie zostały umieszczone urządzenia gaśnicze halonowe, ponieważ obecnie wycofuje się je z użytku. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegającezadymieniu. 1, powinny być wyposażone w samoczynne urządzeniaoddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonówpowinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia. Wątpliwość co do klasyfikacji wynika z zapisów rozporządzenia MSWiA, które stałe urządzenia gaśnicze definiuje jako.